11/3/20

Ανακοινώθηκε η λίστα συμμετεχόντων στο Σπάρταθλον 2020

Ανακοινώθηκε η λίστα των συμμετεχόντων στο Σπάρταθλον 2020 μετά από τη σχετική κλήρωση που πραγματοποιήθηκε από τη διοργάνωση.
Κληρώθηκαν συνολικά 353 αθλητές (δεν έχουν συμπεριληφθεί στη λίστα 45 αθλητές από την Ιαπωνία).
Αναλυτικά η λίστα με όλα τα ονόματα βρίσκεται στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

https://spartathlon.gr/el/