12/3/20

Μερικές φωτογραφίες από το ΓΕΝΤΙΚΙ TRAIL 4 PART5

Μερικές φωτογραφίες από ΓΕΝΤΙΚΙ TRAIL 5 από το φίλο Μιχάλη Ακερμαν.