26/2/20

Μερικές φωτογραφίες από το ΓΕΝΤΙΚΙ TRAIL 4 PART3

Μερικές φωτογραφίες από ΓΕΝΤΙΚΙ TRAIL 4 από το φίλο Μιχάλη Ακερμαν.