26/2/20

Μερικές φωτογραφίες από το ΓΕΝΤΙΚΙ TRAIL 4 PART2